Overspanning & Burnout

Inhoud
In de fysiotherapeutische praktijk zijn veel klachten psychosomatisch, zoals overspanning en burnoutachtige klachten. Om deze populatie gericht te kunnen behandelen is specifiek kennis hieromtrent vereist.
Na deze cursus is de deelnemer in staat om het klachtenpatroon rondom overspanning en burnout te herkennen, gerichte diagnostiek toe te passen en te kunnen interpreteren alsmede een behandelplan op te stellen gericht op het begeleiden van een personen met overspanning of burnout.
Naast een algemene uitleg over stress, de hieraan gerelateerde fysiologie alsmede de psychopathogenese van overspanning en burnout en de diagnostiek wordt nader ingegaan op hoe een behandelplan vorm te geven op basis van 3 fasen.
Daarnaast wordt bij deze cursus de rol besproken die de fysiotherapeut kan innemen binnen een multidisciplinaire behandeling waarbij de mogelijke verschillende actoren toegelicht worden. Inhoudelijk wordt ingegaan op participatie en samenwerking van verschillende disciplines zoals bedrijfsartsen en eerstelijnspsychologen. Fysiotherapie kan hierbij een belangrijke stap in het behandeltraject zijn.

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de voor de eerste-lijn fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. overspanning & burnout

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Overspanning & Burnout
• Epidemiologie
• Draaglast/draagkracht
• DSM-V
• Definities overspanning & burnout
• Ontstaanswijze
• Stress fysiologie
• Oorzaken stress
• Diagnostiek
• Meetinstrumenten (4DKL, UBOS, SCL-90)
• Behandeling, 3 fasen
• Wetenschappelijke evidentie
• Klinisch redeneren en casuïstiek

Duur
1 dag, 2 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 20 personen

Kosten
€ 285,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap

Accreditatie
7 punten algemeen fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut
8 punten Keurmerk

Cursusdata 2019
7 september

Locatie
Weert

Hoofd docent
M. van den Eijnden

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.