Informatie

CIVA B.V. is gevestigd in Brunssum en is opgericht door A.J.G. Pierik (Register arbeidsdeskundige) op 1 oktober 1998.

Aanvankelijk lag het accent van de werkzaamheden vooral op arbeidsdeskundig advies bij voormalige UVI’s (thans UWV). Vervolgens heeft CIVA B.V. zich gespecialiseerd in re-integratie en advisering in het kader van letselschade, bezwaar, beroep sociale zekerheidswetgeving, re-integratie bij dreigend ziekteverzuim en tevens in het aanbieden van geaccrediteerde cursussen voor paramedici en re-integratie consulenten.

Doel
De doelstelling zoals omschreven bij de Kamer van Koophandel is:
‘het verrichten van advieswerkzaamheden op arbeidsdeskundig terrein en aanverwante gebieden zoals: sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht, personeelswerk, arbowet, letselschade, re-integratieactiviteiten, arbeidsbemiddeling en het verzorgen van onderwijs.’

CIVA B.V. heden
CIVA B.V. biedt naast arbeidsdeskundige advieswerkzaamheden preventieve mono- en multidisciplinaire trainingsprogramma’s aan bij dreigend verzuim.

Tevens is CIVA B.V. een erkend opleidingsinstituut door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het opleidingsaanbod bij CIVA B.V. bestaat uit paramedische- en re-integratie opleidingen en cursussen.
De paramedische opleidingen zijn cursussen voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten.
De re-integratie opleidingen zijn cursussen voor re-integratie consulenten.

Klacht?
Indien u een klacht heeft over CIVA B.V. zie het klachten regelement hoe u deze klacht kenbaar kunt maken.