Lage rugpijn een wetenschappelijk perspectief

– Pain and Motor Interactions –

Lage rugpijn blijft een groot probleem in onze maatschappij. Ook in de fysiotherapeutische praktijk ziet men veel cliënten met klachten waarin het disfunctioneren van de lage-rug een rol speelt. Het vakgebied van de fysiotherapeut, en zo ook op het gebied van wervelkolomproblematiek, is zeer dynamisch en aan veranderingen onderhevig. De laatste jaren zijn er bij de behandeling van lage rugpijn nieuwe wetenschappelijke inzichten geprofileerd waarbij de pijnneurowetenschappen een steeds belangrijke rol innemen.
In deze cursus wordt lage rugpijn vanuit een wetenschappelijk perspectief benaderd waarbij “Pain and Motor Interactions” centraal staan.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck

Doel
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. lage rugpijn specifiek de diagnostiek, moderne inzichten omtrent pijn en pijn fysiologie bij personen met lage rugpijn en behandeling van lage rugpijn.

Lees de volledige beschrijving>