Re-integratie

CIVA B.V. biedt verschillende re-integratie producten aan.

Naast arbeidsdeskundig gerelateerde advieswerkzaamheden worden preventieve mono- en multidisciplinaire trainingsprogramma’s (fysiotherapie, psychologie en/of diëtetiek)aangeboden bij dreigend verzuim.

Zie hieronder voor nadere informatie per product.