Nekpijn, state of the art

Inleiding
Nekpijn is qua prevalentie de op drie na grootste categorie van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze pijn kan een flinke impact hebben op de betreffende patiënt zowel op activiteitenniveau, kwaliteit van leven alsmede participatie problematiek.
In deze cursus wordt de “state of the art” besproken met betrekking tot nekpijn, diagnostiek, fysiotherapeutische- en manueeltherapeutische interventies alsmede het proces van klinisch redeneren. Het beloop van nekpijn, normaal danwel afwijkend, wordt nader toegelicht waarbij aandacht wordt besteedt aan de prognostische factoren voor een vertraagd herstel.
De differentiatie wordt gemaakt tussen trauma gerelateerde nekpijn en werkgerelateerde nekpijn om vanuit hier prognostische factoren te identificeren die een invloed kunnen hebben op een vertraagd herstel.
Deze cursus actualiseert de kennis en vaardigheden bij nekpijn met als doel de patiënt optimaler te kunnen helpen.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Epidemiologie van nekpijn
• Pathofysiologie van nekpijn
• Natuurlijk en afwijkend beloop van nekpijn
• Rode vlaggen bij nekpijn
• Functie-onderzoek uitvoeren en interpreteren bij nekpijn
• Spurlingtest (upper quadrant) uitvoeren en interpreteren
• Lengteprovocatietests via perifere zenuwen uitvoeren en interpreteren
• Indicaties voor bewegingstherapie mobilisaties/manipulaties bij nekpijn
• Evidence based practice betreffende nekpijn
• Uitvoeren van manueel therapeutische vaardigheden voor de behandeling van nekpijn
• KNGF-richtlijn Nekpijn
• Casuïstiek en klinisch redeneren

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. nekpijn specifiek gericht op: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van nekpijn alsmede klinische vaardigheden voor de evaluatie van neuromusculaire disfuncties bij patiënten met cervicale pijn.

Duur
1 dag (8.30 uur – 17.00 uur)

Groepsgrootte
Minimaal 12, maximaal 20 personen

Kosten
€ 265,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap

Accreditatie
KNGF: 7 punten vrijdeel en register Algemeen Fysiotherapeut
Keurmerk: wordt aangevraagd
Pro-Q-Kine Algemeen kinesitherapeutisch: wordt aangevraagd

Cursusdata 2022
15 november

Locatie
Weert, Limburg

Hoofd docent
J. van Schalkwijk, manueeltherapeut MSc

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.

Combinatiecursus
Deze cursus is ook te volgen in combinatie met de cursus lage rugklachten en lumbosacraal radiculair syndroom.
Klik hier voor meer informatie over de combinatie cursus Wervelkolom Klinisch redeneren.