Nekpijn en duizeligheid

Inleiding
Nekpijn is qua prevalentie de op drie na grootste categorie van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze pijn kan een flinke impact hebben op de betreffende patiënt zowel op activiteitenniveau, kwaliteit van leven alsmede participatie problematiek.
In deze cursus wordt de “state of the art” besproken met betrekking tot nekpijn en duizeligheid, diagnostiek, fysiotherapeutische- en manueeltherapeutische interventies alsmede het proces van klinisch redeneren. Het beloop van nekpijn, normaal danwel afwijkend, wordt nader toegelicht waarbij aandacht wordt besteedt aan de prognostische factoren voor een vertraagd herstel.
De differentiatie wordt gemaakt tussen trauma gerelateerde nekpijn en werkgerelateerde nekpijn om vanuit hier prognostische factoren te identificeren die een invloed kunnen hebben op een vertraagd herstel.
Deze cursus actualiseert de kennis en vaardigheden bij nekpijn en duizeligheid met als doel de patiënt optimaler te kunnen helpen.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Epidemiologie van nekpijn en duizeligheid
• Pathofysiologie van nekpijn en duizeligheid
• Natuurlijk en afwijkend beloop van nekpijn
• Rode vlaggen bij nekpijn en duizeligheid
• Functie-onderzoek uitvoeren en interpreteren bij nekpijn en duizeligheid
• Spurlingtest (upper quadrant) uitvoeren en interpreteren
• Lengteprovocatietests via perifere zenuwen uitvoeren en interpreteren
• Indicaties voor bewegingstherapie mobilisaties/manipulaties bij nekpijn
• Evidence based practice betreffende nekpijn en duizeligheid
• Uitvoeren van manueel therapeutische vaardigheden voor de behandeling
• KNGF-richtlijn Nekpijn
• Casuïstiek en klinisch redeneren

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. nekpijn specifiek gericht op: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van nekpijn en duizeligheid alsmede klinische vaardigheden voor de evaluatie van neuromusculaire disfuncties bij patiënten met cervicale pijn.

Duur
1 dag (8.30 uur – 17.00 uur)

Groepsgrootte
Minimaal 12, maximaal 20 personen

Kosten
€ 250,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap

Accreditatie
KNGF: 7 punten register Algemeen Fysiotherapeut
Keurmerk: 7 punten
Pro-Q-Kine Algemeen kinesitherapeutisch: 14 punten

Cursusdatum 2024
15 oktober

Cursustijd

9.00 – 17.00 uur

Locatie
Weert, Limburg

Hoofd docent
J. van Schalkwijk, manueeltherapeut MSc

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.