Overspanning & Burnout

Inhoud
In de paramedische praktijk zijn veel klachten psychosomatisch, zoals overspanning en burnoutachtige klachten. Om deze populatie gericht te kunnen behandelen is specifiek kennis hieromtrent vereist.
Na deze cursus is de deelnemer in staat om het klachtenpatroon rondom overspanning en burnout te herkennen, gerichte diagnostiek toe te passen en te kunnen interpreteren alsmede een behandelplan op te stellen gericht op het begeleiden van een personen met overspanning of burnout.
Naast een algemene uitleg over stress, de hieraan gerelateerde fysiologie alsmede de psychopathogenese van overspanning en burnout en de diagnostiek wordt nader ingegaan op hoe een behandelplan vorm te geven op basis van 3 fasen.
Daarnaast wordt bij deze cursus de rol besproken die de paramedicus kan innemen binnen een multidisciplinaire behandeling waarbij de mogelijke verschillende actoren toegelicht worden. Inhoudelijk wordt ingegaan op participatie en samenwerking van verschillende disciplines zoals bedrijfsartsen en eerstelijnspsychologen.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck, leefstijlcoaches

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de noodzakelijke kennis m.b.t. overspanning & burnout

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Overspanning & Burnout
• Epidemiologie
• Draaglast/draagkracht
• DSM-V
• Definities overspanning & burnout
• Ontstaanswijze
• Stress fysiologie
• Oorzaken stress
• Diagnostiek
• Meetinstrumenten (4DKL)
• Behandeling, 3 fasen
• Stresshantering
• Wetenschappelijke evidentie
• Klinisch redeneren en casuïstiek

Duur
1 dag, 2 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 20 personen

Kosten
€ 249,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap
€ 225,- ONLINE

Accreditatie
6 punten  Algemeen fysiotherapeut en vrij deel
7 punten Keurmerk
7 punten ADAP Oefentherapeuten
7 punten Leefstijlcoaches BLCN
14 punten Pro-Q-Kine algemeen Kinesitherapeutisch

Cursusdata en cursustijd 2022
27 oktober, 9.00-17.00 uur
WACHTLIJST voor ONLINE deelname

Locatie
Sittard

Hoofd docent
Joyce Groenveld (GZ-psycholoog)
Selina Hut (Psychosomatisch Fysiotherapeut)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.