Coronaire aandoeningen en Hartfalen, Fysiotherapie en Revalidatie

Hartrevalidatie omvat een multidisciplinaire behandelaanpak waarbij getracht wordt om zowel het fysieke, mentale als sociaal-emotionele domein te optimaliseren. Naast het doel van deze optimalisatie wordt ook getracht invloed uit te oefenen op het cardio-vasculair risicomanagement, zowel ter preventie alsmede om verdere progressie van de cardiale- en vaat problematiek te reduceren. 

De fysiotherapeut is onderdeel van de multidisciplinaire behandeling en zorgt voor de optimalisatie van de fysiek belastbaarheid. Tevens wordt getracht, bij het onvoldoende optimaal toepassen van beïnvloedende leefstijlfactoren in relatie tot de pathologie, een gedragsverandering te bewerkstelligen zodanig dat er een actieve leefstijl ontwikkeld en onderhouden wordt.

Het doel van deze cursus is verheldering te creëren in het pathofysiologisch en klinische redenatie proces van de doelpopulatie alsmede inzicht te geven in de verschillende fasen van hartrevalidatie en hoe een fysiotherapeutisch revalidatie-/behandel traject qua invulling zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan worden.

Zie hieronder voor een video compilatie van de meeste recente cursus gegeven in Curaçao. 

 
Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck, kinesisten

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het klinisch redenatieproces bij de doelpopulatie en kan bij deze populatie een specifiek fysiotherapeutisch en/of revalidatie programma opzetten en uitvoeren.

Inhoud
De training bestaat uit 3 dagen, 6 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:

 • Epidemiologie
 • Risico factoren
 • Anatomie en Fysiologie cardiovasculair systeem
 • ECG
 • Gerontologie en pathofysiologie ischemische hartziekten en hartfalen
 • Verschillen vrouw-man coronaire vaatdysfunctie
 • Myocardiale ischemie zonder obstructief Coronairlijden (INOCA)
 • Cardio Vasculair Risico management
 • Hartrevalidatie, pré-operatieve fase, klinische fase, revalidatie fase en post revalidatie fase
 • Hartrevalidatie en eerste-lijns fysiotherapie
 • Klinimetrie o.a. fietsergometrie, Shuttle Walk Test, Steep Ramp Test
 • Inspanningsfysiologie en Trainingsleer
 • Bewegingsprogramma
 • Contra-indicaties bewegen
 • Calamiteitenplan
 • Farmacologie
 • Multidisciplinariteit
 • Maatschappelijk werk en werkhervatting
 • Voeding en hartrevalidatie
 • Psychologie en hartrevalidatie
 • Energie management
 • Casuïstiek

Duur
3 dagen, 6 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 750,-p.p.

Accreditatie
21 punten Algemeen Fysiotherapeut, Vrij deel, Geriatrie Fysiotherapeut
21 punten Keurmerk Fysiotherapie
21 punten Chronisch ZorgNet (basiscursus hartrevalidatie)
32 punten ADAP Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Cursusdata
Deze cursus is fysiek en (live) online te volgen.

CURSUS start 17 mei 2024
Dag 1: 17 mei (9.00 – 17.00 uur)
Dag 2: 25 mei (9.00 – 17.00 uur)
Dag 3: 14 juni (9.00 – 17.00 uur)

Locatie
Sittard & ONLINE

Docenten
T. Aipassa (Cardioloog Zuyderland MC)/R. Schroen (PA Zuyderland MC)
B. Pierik (Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper)
J. Groenveld (GZ-psycholoog)
M. Ockeloen – van der Hulst (Sportdiëtiste)

Klik
hier om direct aan te melden voor deze cursus.