Farmacologie en chronische aandoeningen

Inhoud
Paramedici krijgen in de praktische setting, steeds vaker te maken met patiënten, die als gevolg van co-morbiditeiten, een uitgebreide medicatielijst hebben.
Inzicht en basiskennis van farmacologie is hierbij een vereiste zodat bij het opstellen van het behandelplan en uitvoeren van de behandeling hiermee specifiek rekening gehouden kan worden.

In deze cursus wordt naast de basis farmacokinetiek en farmacodynamiek gericht aandacht besteed aan de medicatiegroepen bij COPD, DMII, Artrose en Metabool syndroom.
Er is specifieke aandacht voor het signaleren van (bij)werkingen van de verschillende medicijnen, alsmede voor het handelen tijdens therapiesessies om bij de beperkingen van de patiënt als gevolg van medicatiegebruik aan te kunnen sluiten.
Naast theoretische concepten zal met behulp van casuïstiek praktijkvoorbeelden toegelicht worden.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten

Doel
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de basiskennis farmacologie en is zij/hij in staat om bij het opstellen van een behandelplan specifiek rekening te houden met medicatie.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Farmacokinetiek en farmacodynamiek
• Medicatieveiligheid bewaakt wordt
• Inhalatiemedicatie bij COPD
• Medicatiegroepen bij metabool syndroom
• Medicatie en DMII
• B-blokkers en autonoom zenuwstelsel
• Bloeddrukverlagende medicatie
• Medicamenteuze stappenplan bij pijnbehandeling
• Bijwerkingen pijnmedicatie

Duur
1 dag, 2 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 250,- 

Accreditatie
– 6 pt. voor register Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut
– 7 pt. Chronisch ZorgNet
– 6 pt. Keurmerk
– 7 pt. ADAP Oefentherapie, ergotherapie
– 14 pt. PQK Algemeen-, cardiovasculair- en respiratoir kinesitherapeutisch

Cursusdatum 2024
Woensdag 6 november (9.00-17.00 uur)

Locatie
Sittard & Online

Hoofd docent
J. Muijrers (Fysiotherapeut, Physician Assistant)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.