Juridische procedures

Het geven van juridisch advies en/of het voeren van juridische
procedures op arbeidsdeskundig terrein en aanverwante gebieden,
zoals:

  • Bezwaar en beroep sociale zekerheidswetgeving
  • Kantonrechtersprocedures
  • Ontslagprocedures
  • Tarief: n.o.t.k.

Het als gemachtigde namens de werkgever voeren van bezwaar en/of beroep tegen beslissingen van het UWV.
Tarief: n.o.t.k.
Bij (hoger) beroep reiskosten vergoeding.