Inspanningsfysiologie en Chronische aandoeningen

Inleiding
In de fysiotherapeutische praktijk is kennis van de inspanningsfysiologie een basisvereiste om gericht adaptatie processen te bewerkstelligen in de verschillende fysiologische systemen.
Inspanningsfysiologische wetmatigheden zowel bij de energie leverende processen alsmede bij de trainingsprincipes zijn bij alle populaties die gerelateerd zijn aan de fysiotherapeutische praktijk toepasbaar. Zowel bij sporters als bij personen met een chronische aandoening is kennis van de inspanningsfysiologie een voorwaarde om gericht interventies te kunnen toepassen en klinimetrische gegevens doelgericht te kunnen gebruiken.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. de basis inspanningsfysiologie. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar chronische aandoeningen, specifiek DMII en obesitas, Hartfalen en Artrose Heup-Knie.

Lees de volledige beschrijving >