Inspanningsfysiologie en Chronische aandoeningen

Inhoud
In de fysiotherapeutische praktijk is kennis van de inspanningsfysiologie een basisvereiste om gericht adaptatie processen te bewerkstelligen in de verschillende fysiologische systemen.
Inspanningsfysiologische wetmatigheden zowel bij de energie leverende processen alsmede bij de trainingsprincipes zijn bij alle populaties die gerelateerd zijn aan de fysiotherapeutische praktijk toepasbaar. Zowel bij sporters als bij personen met een chronische aandoening is kennis van de inspanningsfysiologie een voorwaarde om gericht interventies te kunnen toepassen en klinimetrische gegevens doelgericht te kunnen gebruiken.
In deze cursus worden de basisprincipes van de inspanningsfysiologie gericht op de fysiotherapeutische praktijk behandeld. Tevens wordt aandacht besteedt aan de meest voorkomende (fysiotherapeutische) klinimetrie voor het aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen. Aan de hand van casuïstiek wordt toegelicht en geoefend hoe een trainingsschema op basis van inspanningsfysiologische doelen specifiek voor chronische aandoeningen (specifiek DMII en obesitas, Hartfalen en Kwetsbare Ouderen) kan worden opgezet.
Nu ook speciale aandacht voor actieve revalidatie en long covid

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. de basis inspanningsfysiologie. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar chronische aandoeningen, specifiek DMII en obesitas, Coronaire aandoeningen en Kwetsbare Ouderen.

Inhoud
• Theorie m.b.t. DMII en obesitas, Coronaire aandoeningen, kwetsbare ouderen en Long COVID
• Fysiologie vs. Inspanningsfysiologie
• Trainbare systemen
• Analyse grondmotorische eigenschappen
• (Anaerobe)glycolyse, oxidatieve fosforylering
• Vermogen en capaciteit
• Klinimetrie (aeroob en anaeroob) theorie en praktijk (Shuttle walk test, Astrand-test, Steep-Ramptest)
• Type trainingen
• Intensiteitsindicatie
• Trainingsprincipes en fasen van herstel
• Spierfysiologie
• Krachttraining
• Opstellen trainingsschema gespecificeerd voor chronische aandoeningen

Duur
1 dag, 2 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 245,- p.p. inclusief certificaat en cursusmap
€ 220,-  bij ONLINE CURSUS

Accreditatie
7 punten Algemeen Fysiotherapeut,
7 punten Chronisch ZorgNet,
7 punten Keurmerk,
14 punten Pro-Q-Kine

Cursusdata 2022
28 oktober van 9.00 – 17.00 uur.

Locatie
Sittard & ONLINE

Docenten
B. Pierik, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.