Perifeer Arterieel Vaatlijden, Trainen en Coachen

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomende aandoening in Nederland. Het aantal personen met deze aandoening is stijgende onder andere als gevolg van de toenemende vergrijzing. Het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden is claudicatio intermittens. Dit wordt veroorzaakt door het proces van artherosclerose en kan lijden tot beperkingen in de functionaliteit; onder andere een afname van de loopcapaciteit en van de kwaliteit van leven.
Het blijkt dat gerichte looptherapie bij personen met claudicatio intermittens effectief is om de loopafstand te vergroten. Naast deze fysieke training is het optimaliseren van de leefstijl in het algemeen ook belangrijk in het gehele behandeltraject

In deze cursus wordt naast verdieping van het pathofysiologisch proces van PAV dan ook ruime aandacht besteed aan het klinisch redenatie proces om zo gericht een fysiotherapeutische behandeling op te zetten. Naast het fysieke aspect is er aandacht voor de leefstijlfactoren met als doel het optimaliseren van het cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het klinisch redenatieproces bij de doelpopulatie en kan bij deze populatie een specifiek fysiotherapeutisch en/of revalidatie programma opzetten en uitvoeren.

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagen, 4 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Epidemiologie PAV
• Het pathofysiologische proces alsmede risico- en prognostische factoren PAV
• Het diagnostisch fysiotherapeutisch proces van de doelpopulatie
• De belangrijkste klinimetrie
• Ganganalyse
• Specifieke differentiaal diagnostiek en comorbiditeit
• De behandeling van claudicatio intermittens volgens de richtlijn (KNGF)
• De belangrijkste parameters van het CVRM
• De belangrijkste medicatie bij claudicatio intermittens
• Inspanningsfysiologische effecten van de training bij claudicatio intermittens
• De BRAVO factoren
• Relevante coachings- en motivatie technieken voor de doelpopulatie

Duur
2 dagen, 4 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 490,-

Accreditatie
18 punten Algemeen Fysiotherapeut
18 punten Vaatfysiotherapie
18 punten Chronisch ZorgNet (basisscholing Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Cursusdata
Deze cursus is fysiek en (live) online te volgen.

Locatie
Sittard & ONLINE

CURSUS start 1 mei 2024
Dag 1: 1 mei (9.00 – 17.00 uur)
Dag 2: 22 mei (9.00 – 17.00 uur)

Docenten
Jill Muijrers (Physician Assistant Vaatchirurgie)
Bas Pierik (fysiotherapeut, bewegingswetenschapper)
Ank Mollema (Geriatriefysiotherapeut, intervisiecoach)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.