Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS)

Musculoskeletale aandoeningen hebben een groot effect op de kwaliteit van leven. Één van de meest voorkomende musculoskeletale aandoeningen zijn klachten van de arm, nek en/of schouder. Hierbij handelt het in de meeste gevallen om aspecifieke KANS. Onder aspecifieke KANS wordt verstaan ‘aan werk of activiteiten gerelateerde pijn, stijfheid, tintelingen en/of dove gevoelens ter hoogte van nek, schouders, boven rug, armen en/of handen die langer dan 2 weken aanwezig zijn’. De klachten die patiënten ervaren kunnen (deels) veroorzaakt worden door werk of hebben invloed op het werk van de patiënt.

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in de verschillen tussen specifieke en aspecifieke KANS. Het fysiotherapeutisch klinisch redenatie proces bij personen met KANS wordt toegelicht met specifieke aandacht voor de ontstaanswijze, kenmerken en interventies van aspecifieke KANS. Daarnaast wordt specifieke kennis en vaardigheden om herstel en re-integratie in de fysiotherapeutische eerste lijn te bespoedigen behandeld.

Lees de volledige beschrijving >