Wervelkolom, klinisch redeneren

Inleiding
De cursus Wervelkolom, Klinisch redeneren bestaat uit 2 dagen.

Dag 1
Er wordt specifiek ingegaan op aspecifieke (musculoskeletale) lage rugpijn
Tijdens deze dag wordt lage rugpijn vanuit een wetenschappelijk perspectief benaderd waarbij “Pain and Motor Interactions” centraal staan.

De volgende items komen aan bod:
• Het natuurlijke en afwijkende beloop van lage rugpijn
• Het diagnostisch proces bij lage rugpijn
• De rode vlaggen bij lage rugpijn
• De verschillende behandelprofielen
• De moderne inzichten omtrent pijn en pijn fysiologie bij personen met musculoskeletale pijn in het algemeen
• De moderne inzichten omtrent pijn en pijn fysiologie bij personen met lage rugpijn
• De relatie tussen pijn / pijn fysiologie en motorische patronen (motor interactions)
• De therapeutisch implicatie van motor interactions
• De waarde van pijneducatie in de dagelijke beroepspraktijk
• Uitvoeren van fysiotherapeutische vaardigheden voor de behandeling van lage rugpijn
• KNGF-richtlijn Lage rugpijn
• Casuïstiek en klinisch redeneren

Dag 2
Er wordt specifiek ingaan op het klinische redenatieproces van aspecifieke nekpijn met specifieke aandacht voor diagnostiek alsmede fysiotherapeutische- en manueeltherapeutische interventies.
Het beloop van nekpijn, normaal danwel afwijkend, wordt nader toegelicht waarbij aandacht wordt besteed aan de prognostische factoren voor een vertraagd herstel.
De differentiatie wordt gemaakt tussen trauma gerelateerde nekpijn en werkgerelateerde nekpijn om vanuit hier prognostische factoren te identificeren die een invloed kunnen hebben op een vertraagd herstel.

De volgende items komen aan bod:
• Epidemiologie van nekpijn
• Pathofysiologie van nekpijn
• Natuurlijk en afwijkend beloop van nekpijn
• Rode vlaggen bij nekpijn
• Functie-onderzoek uitvoeren en interpreteren bij nekpijn
• Spurlingtest (upper quadrant) uitvoeren en interpreteren
• Lengteprovocatietests via perifere zenuwen uitvoeren en interpreteren
• Indicaties voor bewegingstherapie mobilisaties/manipulaties bij nekpijn
• Evidence based practice betreffende nekpijn
• Uitvoeren van manueel therapeutische vaardigheden voor de behandeling van nekpijn
• KNGF-richtlijn Nekpijn
• Casuïstiek en klinisch redeneren

Doelgroep
Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. het klinisch redenatieproces van de wervelkolom specifiek gericht op: aspecifieke nek- en lage rugpijn

Duur
2 dagen (8.30 uur – 17.00 uur)

Groepsgrootte
Minimaal 12, maximaal 20 personen

Kosten
€ 490,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap

Accreditatie
KNGF: 14 punten algemeen fysiotherapeut
ADAP: 16 punten oefentherapeut Cesar-Mensendieck

Cursusdata 2019
Dag 1: 11 oktober
Dag 2: 26 oktober

Locatie
Weert, Limburg

Hoofd docent
J. van Schalkwijk, manueeltherapeut MSc

Inschrijven voor 1 cursusdag is ook mogelijk, zie voor meer informatie:
Dag 1: Lage rugpijn, Pain and Motor interactions
Dag 2: Nekpijn, State of the Art