Bijscholingen Chronisch ZorgNet

Cursus Accreditatie
COPD, Fysiotherapie en Revalidatie (basisscholing) 31 punten
Coronaire aandoeningen en Hartfalen (basisscholing) 21 punten
Diabetes Type II, Trainen en Coachen 17 punten
Farmacologie en Chronische aandoeningen 6 punten
Inspanningsfysiologie 7 punten
Kwetsbare Ouderen en Training 6 punten
Kwetsbare Ouderen en Valpreventie 7 punten
Opleiding tot Leefstijlcoach 102 punten
Osteoporose, Fysiotherapie en Training (basisscholing) 8 punten
Perifeer Arterieel Vaatlijden, Trainen en Coachen (basisscholing) 18 punten
Verkorte Opleiding tot Leefstijlcoach 39 punten

Klik hier voor de actuele startdata