Informatie

Centrum InkomensVerwerving en Arbeid (CIVA B.V.) is gevestigd in Brunssum en is opgericht door A.J.G. Pierik (Register arbeidsdeskundige) op 1 oktober 1998.

Aanvankelijk lag het accent van de werkzaamheden vooral op arbeidsdeskundig advies bij voormalige UVI’s (thans UWV). Vervolgens heeft CIVA B.V. zich gespecialiseerd in re-integratie en advisering in het kader van letselschade, bezwaar, beroep sociale zekerheidswetgeving, re-integratie bij dreigend ziekteverzuim en tevens in het aanbieden van geaccrediteerde cursussen voor paramedici en re-integratie consulenten.

Doel
De doelstelling zoals omschreven bij de Kamer van Koophandel is:
‘het verrichten van advieswerkzaamheden op arbeidsdeskundig terrein en aanverwante gebieden zoals: sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht, personeelswerk, arbowet, letselschade, re-integratieactiviteiten, arbeidsbemiddeling en het verzorgen van onderwijs.’

CIVA B.V. heden
CIVA B.V. is een erkend opleidingsinstituut door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Tevens bezit CIVA B.V. het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
Het opleidingsaanbod bij CIVA B.V. bestaat uit paramedische- en re-integratie opleidingen en cursussen.

CIVA B.V. biedt naast opleidingen, arbeidsdeskundige advieswerkzaamheden aan alsmede leefstijlcoachingstrajecten. De leefstijlcoachingstrajecten kunnen ook in relatie tot arbeid en bij dreigend verzuim aangeboden worden.

Afronding geaccrediteerde cursus
Zodra een geaccrediteerde cursus wordt afgesloten, worden alle gegevens van de deelnemers die hebben voldaan aan de voorwaarden van een cursus opgestuurd naar de betreffende beroepsorganisatie. Dit gebeurt alleen als uw relatienummer is ingevuld op het inschrijfformulier van de cursus. De beroepsorganisatie zorgt er vervolgens voor dat de accreditatiepunten worden bijgeschreven in de desbetreffende overzichten. Als u dus heeft voldaan aan de voorwaarden van een geaccrediteerde cursus, kunt u ervan uitgaan dat uw gegevens door CIVA B.V. naar uw beroepsorganisatie worden gestuurd. Bij vragen of onduidelijkheden over de overzichten met puntenaantallen kunt u contact opnemen met uw betreffende beroepsorganisatie.

Gedragscode
CIVA B.V. hanteert de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Copyright 
De copyright van de aangeboden opleidingen/cursussen op deze site berusten bij CIVA B.V.
Niets uit het aangeleverde lesmateriaal mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, gedigitaliseerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door CIVA B.V.  

Privacy
Klik hier voor de algemene actuele privacy verklaring van CIVA B.V. 

Klacht?
Indien u een klacht heeft over CIVA B.V. zie het klachten reglement hoe u deze klacht kenbaar kunt maken.
Klik hier voor de klachtenprocedure consument i.r.t. een opleiding of een cursus van CIVA B.V.