Re-integratie

CIVA B.V. biedt verschillende re-integratie producten aan.

Naast arbeidsdeskundig gerelateerde advieswerkzaamheden worden preventieve mono- en multidisciplinaire trainingsprogramma’s (fysiotherapie, psychologie en/of diëtetiek) aangeboden bij dreigend verzuim. Tevens wordt er een leefstijlcoachingsprogramma aangeboden in de vorm van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (CooL-programma).

Zie hieronder voor nadere informatie per product.