Kwetsbare ouderen & training

De groep kwetsbare ouderen, al dan niet met co-morbiditeiten, wordt steeds groter hetgeen ook zijn uitwerking heeft op de pati├źntenpopulatie van de fysiotherapeut. De behandeling vereist specifieke kennis omtrent deze populatie.

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Doel
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de voor de fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. de kwetsbare ouderen specifiek gericht op: de complexiteit van kwetsbaarheid en sarcopenie alsmede klinimetrie en interventies.

Lees de volledige beschrijving>