Inhoud

De hbo leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).

De leefstijlcoach doet dat door te zorgen dat een cliënt antwoorden vindt op de volgende vragen:
● Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
● Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en gezonde gewoontes blijvend kan verankeren in mijn dagelijks leven?
● Welke doelen streef ik daarmee na?

De opleiding bestaat uit 17 lesdagen.
Er zijn 3 hoofdonderdelen (competenties) die tijdens deze opleiding aanbod komen:
1. Gezond leven en gezonde gewoontes
2. Coaching
3. Gedrag

Competenties gezond leven en gezonde gewoontes worden onderverdeeld in de volgende aspecten:
– Uitvoeren leefstijlanalyse
– Medische basiskennis
– Energie behoefte en voedingsstoffen
– Voedingspatroon ontwerpen en beoordelen
– Beweegplan ontwerpen en beoordelen
– Slaap- en ontspanningspatroon beoordelen en adviezen hieromtrent geven
– Verslaving
– Contact maken met lichaamssignalen
– Stressmanagement
– Tijd- en energiemanagement

2. Competenties coaching wordt onderverdeeld in de volgende aspecten:
– Opbouwen professionele vertrouwensrelatie
– Cliënt gerichte benadering
– Vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn kunnen verhelderen
– Versterken en onderhouden van motivatie
– Opbouwen van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht
– Passende acties uitzettenen om welzijn te vergroten
– Omgaan met weerstand
– Ontwikkelingsprocessen kunnen overzien en kunnen sturen
– Aan kunnen sluiten bij het denkniveau, de persoonlijkheid en leerstijl van cliënten.
– Professionele reflectie
– Rapportage over het plan van aanpak, de voortgang en resultaten

3. Competenties gedrag (van de hbo leefstijlcoach)
wordt onderverdeeld in de volgende aspecten:
– Professioneel handelen
– Inlevingsvermogen
– Onbevooroordeeld handelen

Doelgroep
Minimaal MBO Niveau 4 en affiniteit hebben met leefstijl in het algemeen. Alleen studenten met een afgeronde HBO of WO opleiding kunnen zich aansluiten bij de beroepsvereniging leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Dit betekent dat ze in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van hun diensten als leefstijlcoach door de zorgverzekeraars.

Doel
Na  afloop van de opleiding is men in staat om op een verantwoorde wijze een Leefstijl Interventie uit te voeren en specifiek te coachen op leefstijl dit met betrekking tot de BRAVO factoren.

Om dit doel te realiseren moet de leefstijlcoach kennis en inzicht  kunnen overbrengen naar toepassingsniveau in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden bewezen (gespreks) technieken en theoretisch bewezen en onderbouwde benaderingen van gedragsverandering toegepast bij:
– Uitvoeren van een leefstijlanalyse
– Coachen in relatie tot energiebehoefte, voedingsstoffen en voedingspatroon
– Coachen in relatie tot beweeg/activiteiten niveau
– Coachen in relatie tot het slaap- en ontspanningspatroon
– Coachen in relatie tot stress-, tijd- en energiemanagement
– Professioneel kunnen handelen in relatie tot het competentieprofiel van de leefstijlcoach

Duur
17 lesdagen verdeeld over 5 maanden (totaal 700 studie-uren).

Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 20 personen

Onderwijsvormen
Van de deelnemer wordt een actieve en participerende rol verwacht gedurende de lessen. Dit wordt o.a. gestimuleerd door presentaties die participanten door zelfstudie en discussie oplossen. De lessen zullen verder zowel theoretisch als praktisch zijn, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan de deelnemer om de praktische vaardigheden te oefenen in het bijzijn van de docenten. Gedurende de theoretische beschouwingen is ervoor gekozen dit in een responscollege te doen, zodat er altijd de mogelijkheid bestaat interactie te hebben gedurende de lezingen.
Een deel van de les bestaat uit Problem Based Learning (PBL).

Eindbeoordeling
Om het diploma te kunnen behalen moet een student aan de volgende eisen hebben voldaan:
– Aanwezigheidsplicht tijdens de lesuren (90%)
– Portfolio met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
– Eindopdracht met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
– Theorie toets voldoende hebben afgesloten

Eindopdracht
De eindopdracht bestaat uit 2 onderdelen:
– Een video-opname van een coachgesprek met een toelichting op de situatie binnen het coachtraject.
– Een toelichting bestaande uit een casusverslag (maximaal 2000 woorden) met betrekking tot de leefstijlinterventie. In deze toelichting wordt kort de situatie van het coachtraject beschreven.

Docenten
B. Pierik (Fysiotherapeut-leefstijlcoach, bewegingswetenschapper) (hoofddocent)
A. Toornstra (PhD psychologie)
D. Verbraak (Sportdiëtist)
J. Groenveld (GZ-psycholoog)
A. Mollema (fysiotherapeut, intervisiecoach)