Algemeen
CIVA B.V. is een erkend opleidingsinstituut door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en heeft het NRTO Keurmerk.
Het opleidingsaanbod bij CIVA B.V. bestaat uit paramedische- en re-integratie opleidingen en cursussen.

Accreditatie
De opleiding tot Leefstijlcoach is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).
Tevens is deze opleiding geaccrediteerd bij:
– Chronisch ZorgNet voor 102 punten
– ADAP Diëtisten voor 196 punten
– ADAP Podotherapeuten voor 196 punten
– Gewichtsconsulenten voor 60 punten
– NVvPO voor 12 punten

UWV
Voor deze opleiding tot leefstijlcoach (BLCN) is er een overeenkomst met het UWV. Hierdoor kan deze opleiding een onderdeel zijn van een re-integratietraject.
Voor meer informatie over mogelijkheden voor het volgen van een opleiding tijdens uw uitkeringsperiode klik hier.

Copyright
De copyright van de aangeboden opleidingen/cursussen op deze site berusten bij CIVA B.V.

Niets uit het aangeleverde lesmateriaal mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, gedigitaliseerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door CIVA B.V.

Klacht?
Indien u een klacht heeft over CIVA B.V. zie het klachten reglement hoe u deze klacht kenbaar kunt maken.