Privacy beleid

Inschrijving & privacy
Uw gegevens worden opgeslagen om de inschrijvingsaanvraag te verwerken en met de opleidingscoördinator te delen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden
De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.

Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. CIVA B.V. in Brunssum is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Klik hier voor de privacyverklaring.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het inschrijfformulier, of als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail af te handelen.

Registratiesysteem
Om de inhoud van een training te kunnen inzien kunt u toegang krijgen tot Mijn CIVA, hiervoor moet u zich eerst registreren. Wij bewaren dan uw persoonsgegevens, zoals onder andere de (bedrijfs)naam, functietitel, adres, woonplaats en emailgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u op kunnen nemen naar aanleiding van de aanvragen.

CIVA B.V. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Beoordelingen
Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u een uitnodiging te sturen voor het geven van een (online) beoordeling. Hiermee kunnen andere gebruikers geholpen worden bij het bepalen van de beste keuze voor een training.

Het beoordelingsformulier wordt online ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten uw naam en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website.

Informatie cursusaanbod
Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u een uitnodiging te sturen met betrekking tot het cursusaanbod.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw Mijn CIVA account is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde richten aan:

CIVA B.V.
Rumpenerstraat 9 / Postbus 53
6443 CA Brunssum / 6440 AB Brunssum