Wetenschap en Fysiotherapie

Algemene inleiding
Wetenschap is in de fysiotherapeutische praktijk steeds actueler. De lijn van wetenschappelijke theorie en evidentie naar de praktijk beoogt kort en direct te zijn. 

In deze scholing wordt de basis gelegd hoe het effect van fysiotherapeutische interventies methodisch op een wetenschappelijke manier in uw eigen praktijk bepaald kan worden.
Specifieke aandacht zal uitgaan naar de methodiek achter de wetenschappelijk evidentie gerelateerd aan onder andere leefstijlinterventies en valpreventie.

Deze cursus is uniek in het aanbieden van geavanceerde onderzoeks methodes en analyses op een specifieke op de praktijk toegepaste manier.

Inhoud programma
De volgende items komen aan bod:
– Epidemiologie inleiding en EBP
– Designs (kwalitatief en kwantitatief)
– Levels of evidence
– Dataverzameling; onderzoeksvraag, meetniveau, populatie
– Meetinstrumenten en terminologie (betrouwbaarheid, validiteit, correlatie, standaardisatie, responsiviteit)
– Begripsverheldering en interpretatie; standaardfout, significantie, effect, frequenties
– Verschil: t-toets, Mann Whitney U test, Wilcoxon Signed Rank test, ANOVA
– Samenhang: Pearson correlatie, Spearman Rho
– Wetenschap en leefstijlinterventies
– Wetenschappelijk effect meten van de GLI
– Wetenschappelijk implementatieplan GLI
– Implementatie (leefstijl) interventie (RIVM, zorgverzekeraar)
– Pilot onderzoek

Naast het bovenstaande programma bestaat deze cursus tevens uit een online verdiepingscursus (3 uur) m.b.t. voeding, onderwerpen o.a.:
– Macro- en micro nutriënten verdieping
– Vega/plantaardige voeding
– Pré DMII
– Voeding en sport

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck, kinesisten

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het proces hoe een interventie in de fysiotherapie praktijk kan worden vorm gegeven en aan welke eisen deze interventie(opzet) moet voldoen om erkenning hiervoor te kunnen krijgen bij een zorgverzekeraar.

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren moet de therapeut kennis en inzicht kunnen overzetten naar toepassingsniveau in de dagelijkse praktijk.

Dit met betrekking tot:
– Op een gestructureerde wijze een onderzoeksdesign kunnen opzetten en uitvoeren en integreren binnen een fysiotherapeutisch behandelproces
– De methode van het onderzoek transparant kunnen beschrijven
– De resultaten gerelateerd aan de methode systematisch kunnen beschrijven en verantwoorden
– Interpretatie van de resultaten kunnen vormgeven

Duur
16 contacturen verdeeld over 2 hele dagen (4 dagdelen), alsmede 2 online vragenuren.
+ extra 3 uur verdieping m.b.t. voeding (online)

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 20 personen

Kosten
€ 520,-p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap

Accreditatie
32 punten Algemeen Fysiotherapeut
16 punten Chronisch ZorgNet

Cursusdata 2020
30 oktober en 12 december (locatie Weert)
10 november, verdieping voeding van 18.30 – 21.30 uur (online)

Locatie
Weert

Docenten
Annet Toornstra (PhD, psychologie en neuroscience)
R.Stevelmans (arts, epidemioloog)
D. Verbraak (sportdiëtist)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.